میلگرد پلی اتیلن ( PE )


میلگرد پلی اتیلن ( PE ) یا میلگرد پلیمری یا میلگرد پلاستیکی از مواد درجه یک و به روش پرسی تولید شده است که در ذیل به جزئیات آن اشاره میشود.

این اقلام شامل میلگرد پلی اتیلن معروف به پلاستیک فشرده از ضخامت های ذیل میباشند :

میلگرد پلی اتیلن 15 میلیمتر به طول یک متر 

میلگرد پلی اتیلن 19 و 20 و 23 و 25 میلیمتر به طول یک متر

میلگرد پلی اتیلن 30 و  35 و 40 و 45 و 50 میلیمتر به طول یک متر

میلگرد پلی اتیلن 50 و 55 و 60 و 65 و 70 میلیمتر به طول یک متر

میلگرد پلی اتیلن 75 و 80 و 85 و 90 و 95 میلیمتر به طول یک متر 

میلگرد پلی اتیلن 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 150 میلیمتر به طول یک متر

میلگرد پلی اتیلن 155 - 160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 200 میلیمتر به طول یک متر

میلگرد پلی اتیلن 210 - 220 - 230 - 250 - 275 - 300 - 310 - 320 - 350 - 375 - 400 میلیمتر یک متری

میلگرد پلی اتیلنبا ضخامت 450 میلیمتر به طول 50 سانتی متر

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی