ورق پلی اتیلن ( PE )


جهت ثبت سفارش اینجا را کلیک کنید .

ورق پلی اتیلن یا همان ورق پلاستیک پلی اتیلن که در بازار به تفلون معروف است از جنس بهترین پلیمر ها بوده و با کیفیت درجه یک به مشتریان عرضه میشود که قابل رقابت با محصولات خارجی میباشد.

در شرکت مقاوم پلیمر پارس انواع ورق پلی اتیلن از ضخامت 1 میلیمتر تا 100 میلیمتر تولید میشود که در زیر به شرح آن میپردازیم :

ورق پلی اتیلن ( PE ) 1 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 1 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 20 متر ،  به صورت رول ، وزن محصول درجه 1 حدودا 20 کیلوگرم ، در صورت استفاده از  مواد درجه 2 وزن محصول به حدود 23 کیلو گرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 2 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 2 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 20 متر ،  به صورت رول ، وزن محصول درجه 1حدودا 25 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد  درجه 2 وزن محصول به حدود 28 کیلو گرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 3 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 3 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی  متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 6 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه 2  وزن محصول به 6.5 کیلوگرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 4 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 4 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 8 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه 2   وزن محصول به 8.7 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 5 میلیمتر

 ضخامت 5 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 10 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه 2   وزن محصول به 10.8 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 6 میلیمتر

 ضخامت 6 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 12 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه 2   وزن محصول به 13 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 8 میلیمتر

 ضخامت 8 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 16 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه 2   وزن محصول به 17.57 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 10 میلیمتر

ورق پلی اتیلن دارای ضخامت 10 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 20 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 22 کیلوگرم میرسد.

ضخات 12 میلیمتر 

 ضخامت 12 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 24 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 26.1 کیلوگرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 15 میلیمتر

 ضخامت 15 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 30 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 32.5 کیلوگرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 20 میلیمتر

 ضخامت 20 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 41 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 42.9 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 25 میلیمتر 

ضخامت 25 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 51 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 52.5 کیلوگرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) با ضخامت 30 میلیمتر

 ضخامت 30 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 62 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 63 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 35 میلیمتر 

ضخامت 35 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 72 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 74 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 40 میلیمتر

ضخامت 40 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 82 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد درجه  2  وزن محصول به 84 کیلوگرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 50 میلیمتر

 ضخامت 50 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 102 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد  درجه 2  وزن محصول به 108 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 60 میلیمتر

 ضخامت 60 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 124 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد  درجه 2  وزن محصول به 126 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 70 میلیمتر

 ضخامت 70 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 145 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد  درجه 2  وزن محصول به 148 کیلوگرم میرسد.

ضخامت 80 میلیمتر

ضخامت 80 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200 سانتی   متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 165 کیلوگرم ، در صورت استفاده از مواد  درجه 2  وزن محصول به 169 کیلوگرم میرسد.

ورق پلی اتیلن ( PE ) 100 میلیمتر 

ضخامت 100 میلیمتر ، عرض 100 سانتی متر و طول 200  سانتی  متر ، وزن محصول درجه 1 حدودا 205 کیلوگرم ، در صورت استفاده از  مواد درجه 2  وزن محصول به 210 کیلوگرم میرسد.
کمی صبر کنید...

دسته‌بندی